Med passion för butiksförsäljning!

Sveriges ledande säljbolag ökar din försäljning

Sales Support är Sveriges ledande säljbolag med över 17 säljkårer. Vi är specialiserade på butiksförsäljning och ansvarar för en bred portfölj av starka varumärken. Med våra 220 professionella säljare inom dagligvaruhandeln, servicehandeln, foodservice, apotek, on-trade samt sport skapar vi långsiktigt hållbara resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Varje dag.

Passion för butiksförsäljning

Butiken är den plats i svensk dagligvaruhandel där majoriteten av alla köpbeslut fattas. Därför är en kvalificerad säljbearbetning helt avgörande för att försvara och utveckla ett varumärkes position och försäljning.

Ett samarbete med säljbolaget Sales Support innebär att du får en stark och välrenommerad säljkår som tillvaratar dina intressen lokalt i svensk dagligvaruhandeln, servicehandeln, foodservice, apotek, on-trade samt sport. Med vår rikstäckande säljbearbetning utvecklar vi din butiksförsäljning och representerar dina produkter och varumärken med både passion och kompetens.

Våra uppdrag

Sales Support är Sveriges ledande säljpartner med mer än 100 starka varumärken i vår portfölj. Vi tror på transparens och långsiktiga samarbeten som grund för att bygga en framgångsrik försäljningsverksamhet.

Vill du jobba med
 starka varumärken?

Arbetar du som säljare idag? Eller kanske i butik? Vi har
alltid plats för duktiga människor med passion för butiksförsäljning.

Hitta din säljare!

Sök din ort och din butik så får du fram information om din säljare och vilka uppdrag de har i sin portfölj

Med kvalitativt säljarbete ökar vi din försäljning!

Våra 220 professionella säljare skapar långsiktigt hållbara resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Varje dag.